Věříme, že každý člověk zná řešení svých obtíží, jen o tom možná občas neví. Naším úkolem je najít společně cestu k tomuto vnitřnímu vědění.

Kdo jsme

Naše služby

Psychoterapie je služba, která člověku pomáhá pečovat o svou duši, zdroje a vztahy. Nejde jen o léčebnou metodu, ale také o důležitý podpůrný prostředek osobnostního růstu. Psychoterapie je cesta za tím, abyste lépe porozuměli sobě samým a díky tomu byli ve svém životě svobodnější, šťastnější a spokojenější.


Co s našimi klienty nejčastěji řešíme?

 • porozumění vlastním pocitům a emocím a zacházení s nimi
 • stres a náročné životní situace
 • vztah k sobě samému
 • vztahy s rodinou a blízkými lidmi, partnerské vztahy
 • doprovázení rodičovstvím a mateřstvím
 • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie ad.)
 • nepříjemné pocity a nálady: opakovaný smutek, deprese, úzkosti
 • hledání a nalézání smyslu bytí
 • nespavost
 • sociální fóbie
 • potíže v dospívání

Jak terapie probíhá

 • Nejprve si ujasníme svá očekávání. Je to prostor pro vzájemné poznání a představení. Dozvíte se jak pracujeme, jaká jsou pravidla a východiska terapie.
 • Budeme se věnovat tomu, čím by vám měla být terapie přínosná a jak se to pozná.
 • Obvykle se domlouváme na třech sezeních. Ta nám poskytnou dostatek času, abychom zjistili, zda pro vás bude terapie užitečná.
 • Poté se domluvíme, zda budeme v terapii pokračovat, jak a v jaké frekvenci.

Jsme tady i pro ty, kteří chtějí využít jednorázovou psychologickou konzultaci. Ať už jste z Uherského Hradiště, Zlína či vzdálenějšího okolí. Stačí si domluvit schůzku s Mgr. Eliškou Uhrovičovou.

Při párové terapii nehledáme oběť a viníka. Pracujeme se vztahovým vzorcem, který vytváří oba partneři a snažíme se přijít na to, jak vzájemnou komunikaci společně zlepšit.


Párová psychoterapie je určena pro manžele a partnery, kteří mají vztahové potíže a cítí potřebu je řešit. Naším cílem během terapie bude naučit se o společných problémech komunikovat a lépe jim porozumět. Obzvlášť velkou pozornost věnujeme právě samotnému procesu komunikace.


S klienty se věnujeme např. těmto tématům

 • těžkosti v komunikaci (hádky, nedorozumění, období nepříjemného mlčení)
 • neshody v sexuálním životě
 • nejasné hranice ve vztazích s původní rodinou či přáteli
 • nevěra
 • neshody ohledně výchovy dětí
 • nejasné role ve vztahu a nejasná očekávání od druhého
 • přípravy na nové vztahové role (rodičovství)

Při párové terapii se s klienty obvykle potkáme 5krát. Základním předpokladem úspěšné spolupráce je motivace obou partnerů na vztahu pracovat. Pokud to tak není, lepším řešením pro vás bude individuální psychoterapie.

Pomůžeme vám překonat náročný proces rozvodu či rozchodu. Tak, aby toto období bylo pro vás, vaše děti i pro vaše blízké co nejméně bolestivé.


Děti rozcházejících se partnerů nechtějí ztratit ani jednoho z nich a za rozchod rodičů nenesou odpovědnost. Věříme, že v nejlepším zájmu rodiny je rozejít se tak, aby se dítě nestalo prostředkem boje znepřátelených stran. Při dlouhodobějším sporu jsme schopni rodičům zprostředkovat prožívání a pohled dítěte v konfliktu a nabídnout možné řešení této situace

Věříme, že se lze rozejít důstojně. Nehodnotíme, nevytváříme koalice a straníme pouze dítěti.

Jak probíhá první schůzka

 • odehrává se ideálně za přítomnosti obou rodičů,
 • probereme vzájemná očekávání, způsob spolupráce a pravidla setkávání, která zajistí nestranný a bezpečný prostor pro oba rodiče,
 • setkání se, pokud není domluveno jinak, neúčastní děti,
 • domluvíme se na čem a proč budeme společně pracovat a jak budou vypadat další schůzky.

Čemu se můžeme věnovat

 • Doprovázení při rozvodech a vytváření porozvodových dohod.
 • Co dítě rozvádějících se rodičů potřebuje, od koho a proč.
 • Rozdělení péče po rozvodu.
 • Nastavení a limity jednotlivých druhů péče.
 • Nastavení komunikačního minima – o čem a proč je nutné komunikovat (lékař, škola, atd).
 • Budování vzájemné důvěry v prostředí nedůvěry.
 • Dohoda na rozdělení prázdnin/ Vánoc atd.
 • Jak dítěti pomoci vyrovnat se s rozchodem a na co si dát pozor.
 • Porozumění chování dítěte v průběhu rozvodu.

Hodnoty naší práce jsou založeny na principech tzv. Cochemské praxe. Pracujeme na pomezí mediace, terapie zaměřené na řešení a poradenství. Můžeme pracovat na základě doporučení OSPOD a jiných služeb.

Pomáhá lépe vnímat a reflektovat práci a vztahy v týmu i organizaci. Nacházet nová řešení problematických situací. Čerpat uspokojení z vlastní práce a udržet či zvýšit její kvalitu. V neposlední řadě je supervize důležitou součástí prevence syndromu vyhoření.


Nabízíme individuální, skupinovou a manažerskou supervizi ve firmách, sociálních službách, neziskovém sektoru, školství i zdravotnictví.

Zaměření supervize

 • Supervize provázení přímé práce s klienty (prožívání)
 • Případová supervize/ kazuistická supervize
 • Supervize praxí studentů
 • Supervize dobrovolníků
 • Supervize týmová – vztahově komunikační
 • Supervize programu/projektu
 • Supervize manažerů organizací

Dbáme na kvalitní proces vyjednávání trojstranné supervizní dohody (kontraktu) mezi zadavatelem, supervizorem a supervidovanými. Proces kontraktování vnímáme jako zásadní předpoklad zdárné spolupráce a porozumění tomu co, jak, proč a k čemu budeme dělat.

Organizacím nabízíme nultou supervizi jako úvod do supervize. Jde o supervizní seminář věnující se např. historii, oblastem, formám, zaměření, cílům a technikám supervize. Můžete využít tři zkušební supervizní setkání k vyzkoušení.

Za supervizí můžeme dojíždět, nebo ji realizovat u nás.

S těmito organizacemi už jsme spolupracovali:

 • Jedličkův ústav a školy, týdenní stacionář
 • Naděje pobočka Zlín, domov pro seniory – skupinová supervize pečovatelek
 • EkoInkubátor, z. ú., projekt Symbios – týmová supervize
 • Základní škola Brno, Pavlovská 16, p.o. – supervize vedení
 • Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú. – individuální supervize
 • Dílna Gawain, z.s.
 • Krása pomoci – Nadace Taťány Kuchařové
 • Jedličkův ústav a školy. Tým speciálně pedagogického centra JÚŠ – školní část
 • Domov Sue Ryder, z. ú. – dobrovolnický program
 • LATA – programy pro mládež a rodinu, z. ú. – dobrovolnický program
 • Fakultní nemocnice v Motole – sociální oddělení
 • Centrum Anabell, z. ú. Praha  – koordinátor dobrovolníků a dobrovolníci
 • Domov Kolešovice (domov pro seniory)
 • Domov Zavidov  – vedení organizace
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií s.r.o. – supervize praxí studentů

Lidé v mezičase

Nechoďte na této cestě sami. Dovolte nám vás doprovodit.

Mgr. David Odstrčil Mgr. David Odstrčil
psychoterapeut, supervizor, vedoucí a odborný garant centra, / Uherské Hradiště

„Mám smysl pro lidské příběhy a věřím, že náročné životní situace nás tvoří pevnějšími. Ve své praxi se opakovaně utvrzuji v tom, že naše trápení tvoří také klíče k dalším oblastem našeho bytí.“

Více informací

Při práci se mnou čerpáte z mé 20leté zkušenosti s prací s lidmi. Neposkytuji „instantní kuchařky“ dobrého života. Mohu však nabídnout citlivé a strukturované doprovázení při hledání vaší vlastní cesty. Věřím, že každý člověk v sobě nosí skryté sebe-uzdravující mechanismy, které se v bezpečí terapeutického vztahu mohou dostat na povrch a léčit.  

Jsem terapeutem, jehož práci tvoří integrativní rámec s důrazem na dynamiku procesu. Mám zkušenosti s psychoterapií osob s poruchami příjmu potravy, s rodinami v konfliktu a krizi či s mládeží. Pracuji s dospělými jedinci i s dětmi od 8 let.

Taktéž jsem akreditovaným supervizorem v sociálních službách – nabízím individuální, skupinovou a týmovou supervizi. Supervize jsem poskytoval v těchto organizacích.

Neustále se vzdělávám. Pracuji pod odbornou supervizí.

Kvalifikace:

 • Vystudoval jsem Supervizi ve zdravotnických a sociálních organizacích na Karlově univerzitě v Praze a Sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
 • Absolvoval jsem psychodynamický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii na PVŠPS, Systematický výcvik v artefiletice a arteterapii CULTIO, Výcvik v motivačních rozhovorech u Jana Soukupa a od roku 2021 jsem ve výcviku v Integrované rodinné terapii u Jitky Vodňanské a Zdeňka Macka – Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima o.s.)
 • Mezi další odborné kurzy patří také např. Specifika terapeutické práce s dospívajícími, Právní rámec při práci s rodinou, Práce s dětskou a adolescentní skupinou, Dítě a poruchy rodinného prostředí, práce s tělem v psychoterapii, psychiatrické minimum, atd.

Linkedin / Známý lékař

Mgr. Kateřina Odstrčil Vlachynská
psychoterapeutka, psycholožka, lektorka / Uherské Hradiště

Věřím v moudrost lidského těla. Věřím, že pokud pečujeme o svou duši, mnohem lépe pak lze zažívat pohodu, plně prožívat své emoce a žít tak, jak si přejeme a potřebujeme. Věřím, že žít šťastně je naší dostupnou možností.“

Více informací

Jsem psycholožkou a gestalt terapeutkou, opírající se o rámec integrativní psychoterapie. Svou terapeutickou práci stavím také na práci s tělem, neb se domnívám, že to často ví více, než jen slova.

Jsem lektorkou. V současné době školím převážně české a mezinárodní učitele, a to témata spojená s osobnostně-sociálním rozvojem, prevencí syndromu vyhoření a prací s emocemi. Svou lektorskou činnost stavím na principech zážitkové pedagogiky.

Jsem však také člověk, stejně jako vy, se svými obavami, úzkostmi a smutky.

Neustále se vzdělávám. Pracuji pod odbornou supervizí.

Kvalifikace:

 • Vystudovala jsem jednooborovou Psychologii na Karlově univerzitě v Praze. V rámci studia jsem jeden rok strávila na Middlesex univerzitě v Londýně, kde jsem se věnovala výzkumu emoční regulace.
 • Jsem frekventantkou integrativního psychoterapeutického výcviku INSTEP.
 • Jsem absolventkou výcviku v Labanově analýze pohybu (LMA Certification Programme, Edinburgh).
 • Mám za sebou řadu jiných, malých, odborných kurzů (Psycholog ve zdravotnictví, Trauma a traumatická krize, Základy neurověd, Authentic movement and therapeutic presence, Bodypsychoterapie, a další….)

Linkedin

Můžete si ode mne přečíst zde: Psychologie.cz

Bc. Eva Macková
psychoterapeutka / Zlín

„Z vlastní zkušenosti vím, že v určitých životních obdobích je lepší nebýt se svými pocity sám a mít někoho, komu se můžete svěřit.“

Více informací

Pokud jste se ocitli ve spirále negativních emocí nebo v krizové situaci, nabízím vám jako terapeut podporu a provázení tímto obdobím, budu s vámi jako nestranný průvodce hledat cesty a řešení, jak vaši situaci měnit k lepšímu. V soukromé praxi nabízím individuální psychoterapeutické poradenství dospělým klientům s problematikou závislostí, abúzu návykových látek a jejich osobám blízkým, dále klientům s úzkostmi, depresemi, syndromem vyhoření a osobám v krizové situaci. Obracejí se na mě rovněž klienti s osobnostními a vztahovými problémy.

Konzultace jsou možné v podobě osobních a online setkání.

Praxi v přímé terapeutické práci mám déle než 15 let. Pracovala jsem mj. na pozicích terapeut, poradenský pracovník, sociální pracovník, manager a krizový intervent, s mladistvými i dospělými klienty, formou individuálních, rodinných i skupinových sezení. Mám dlouholeté zkušenosti také se zážitkovou terapií a terapií na procházce.

Procházím průběžným následujícím vzděláváním a pracuji pod odbornou supervizí.

Kvalifikace:

 • Vystudovala jsem Speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii (Skálův institut Praha, integrativní psychoterapie typu SUR vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie).
 • Absolvovala jsem více krátkodobějších výcviků a kurzů zaměřených na terapeutickou práci s klienty různých cílových skupin a krizovou intervenci (Základy krizové intervence, Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy, Motivační rozhovory, Terapeut nízkoprahových zařízení, Psychodrama, sociodrama a satidrama, Telefonická krizová intervence ad.)
Mgr. Petr Doležal, Ph.D
psychoterapeut, psycholog, vedoucí a odborný garant centra / Zlín

„Věřím v individualitu a hodnotu každého člověka. Baví mě hledat ty kusy vaší osobnosti, kterých si vážíte a které chcete dále rozvíjet. Mám zkušenost, že právě v nich se nachází ten správný klíč pro život a vypořádání se s problémy.“

Více informací

Preferuji upřímnou a otevřenou spolupráci, kde i vy mně můžete říct, co se vám líbí i nelíbí a co byste od naší spolupráce potřebovali. Věřím, že lidé jsou největšími experty na své vlastní životy. Já jsem zase expert na to, jak jim pomoci znovu nalézt svou cestu životem. Jako systemický psychoterapeut pracuji i s tím, jak nás ovlivňuje společnost a kultura, ve kterém žijeme.

Dříve jsem pracoval i jako školní psycholog anebo v manželské a rodinné poradně. Pracuji s rodinami, páry, jednotlivci a dětmi zhruba od 12 let věku. Nabízím i individuální systemickou supervizi. Věnuji se také výzkumu a vzdělávání v psychoterapii v Centru pro výzkum psychoterapie a Narratio institutu.

V konzultacích mám rád lidskost i trochu legrace.

LGBTQ+ friendly. 

Kvalifikace

 • Vystudoval jsem psychologii na Fakultě sociálních studiích Masarykovy univerzity, kde v současnosti přednáším vybrané psychoterapeutické předměty.
 • Absolvoval jsem dlouhodobý psychoterapeutický výcvik Cestou systemických terapií zaměřený na na řešení orientovanou krátkou terapii a narativní terapii. Oba směry mě kvalifikují pro individuální práci, rodinnou i párovou.
 • Jsem členem České asociace pro psychoterapie a Asociace manželských a rodinných poradců.

Profil na Známý lékař/Publikace

Mgr. Jakub Mořický
psychoterapeut / Zlín

„Mám za to, že každý z nás je odborníkem na svůj život a každá situace (i krizová) se může proměnit v šanci. Rád s klienty mluvím o tom, co se v jejich životě daří a kam by jej chtěli směřovat. Spolu pak můžeme pracovat na tom, co by ve svém životě chtěli mít a čeho se naopak zbavit. Beru složitost života jako šanci pro jeho plné prožití.“

Více informací

Mé vzdělání je pedagogického směru pomáhajících profesích působím přes 20 let. Nejdelší část mé profesní kariéry se pohybuji v problematice závislostí. Roli terapeuta vnímám jako součást mého profesního a také osobního rozvoje. Neznám návod na spokojený život a možná ho ani znát nechci, ale pevně věřím, že díky spolupráci můžu s klientem nalézt způsoby, kterými lze dosáhnout klientem vytýčených cílů. Ty vychází z principů postmoderní psychoterapie, konkrétně na řešení orientovaného přístupu. Zplnomocňování klienta beru jako důležitou část mojí práce a snažím se pracovat se světem a jazykem klienta.

Snažím se neustále vzdělávat a pracuji pod supervizí.

Kvalifikace

 • vystudoval jsem Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 • momentálně pracuji jako vedoucí Doléčovacího centra ve Zlínském kraji ve Společnosti Podané ruce o. p. s.
 • jsem frekventantem terapeutického výcviku „Solution Focused-Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii“ u společnosti Dalet, který bych měl začátkem roku 2023 úspěšně zakončit
 • absolvoval jsem řadu kratší kurzů i dlouhodobějšího vzdělávání – Krizová intervence, Motivační pohovory, Prevence relapsu, Prevence sociálně patologických jevů, Multidisciplinární výcvik v oboru závislostí, Rozhovory v poradenském procesu…
Mgr. Kristýna Nováková
adiktoložka, psychoterapeutka ve výcviku / Zlín / UH

„Důvěřuji v to, že dobře nastavený terapeutický vztah je nositelem změny. Taková změna může přinést odpověď v hledání sebe samých a v naplňování vlastních potřeb.“

Více informací

Psychoterapie je pokaždé a s každým člověkem jiná a možná vás dostane právě tam, kam potřebujete. Společně se můžeme pokusit najít východiska v dané situaci a otevřít tak možnosti řešení. Přičemž možnosti řešení vychází z principů postmoderní psychoterapie, které se věnuji.

Neustále se vzdělávám a pracuji pod odbornou supervizí.

Konzultace jsou možné jak osobně, tak formou online setkání.

Kvalifikace:

 • vystudovala jsem Adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • má profesní kariéra se zaměřuje na problematiku závislostí, přičemž se pohybuji v meziresortní oblasti sociálně – zdravotní, kde pracuji přes 6 let
 • jsem frekventantkou terapeutického výcviku „Solution Focused – Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii“ u společnosti Dalet, kdy předpoklad ukončení výcviku je v roce 2024
 • absolvovala jsem řadu krátkodobějších kurzů – Krizová intervence, Motivační rozhovory v praxi, Vliv emocí na komunikaci, Nácviky psychoterapeutických dovedností aj.
Mgr. Eliška Uhrovičová
psycholožka, psychoterapeutka ve výcviku / Zlín

„Důvěřuji v potenciál každého člověka pro prožití spokojeného a naplněného života. V každém životním příběhu se najdou momenty, kdy jsme spokojení méně, nevíme si rady, zažíváme krizi. Věřím, že krize je šance, a právě v těchto momentech se o sobě můžeme mnohé dozvědět a v budoucím životě pak lépe uplatnit svůj potenciál pro prožití spokojeného života.“

Více informací

Ráda vám pomůžu při překonávání obtíží a krizí, které se při vaší cestě objeví. Při spolupráci s klienty mám ráda otevřenost a aktivní spolupráci. Zaměřuji se především na přítomnost a budoucnost, kdy za cíl naší spolupráce považuji podpoření vašich životních zdrojů, tak aby již nebylo třeba pomoci zvenčí. Při práci využívám zadávání domácích úkolů tak, aby naše společná práce měla okamžitý přesah do vašeho života. V rámci první schůzky se s klienty domlouváme na zakázce, cílech naší spolupráce a krocích, které k tomuto cíli povedou. To, kolikrát se potkáme je individuální, ale snažím se, aby našich sezení bylo potřeba co nejméně.

Mám zkušenosti s terapeutickou prací s osobami s nelátkovou závislosti (hrací automaty, sportovní sázení, internet, atd.). Dále jsem se také profesně věnovala práci s děti a s osobami s fyzickým postižením.
Snažím se neustále vzdělávat a pracuji pod supervizí.

Kvalifikace

 • Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Jsem frekventantkou terapeutického výcviku „Odyssea – Mezinárodní institut KBT“
 • Absolvovala jsem řadu dalších odborných kurzů i dlouhodobějšího vzdělávání – Základy krizové intervence, Motivační rozhovory, atd.
Bc. Tereza Komárková
psychoterapeutka ve výcviku, lektorka / UH - rodinná terapie

“Chci využít své zkušenosti a pomoci rodinám lépe porozumět jakkoliv tíživé životní situaci, ve které se ocitli, a společně hledat zdroje a dovednosti k tomu ji zvládnout, překonat s respektem ke všem členům rodiny. ​Nejen v pracovním životě se řídím citátem mého oblíbeného autora Williama Saroyana, který říká: ‚Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak‘.”

Více informací

Před 20 lety jsem se rozhodla svůj profesní život spojit s dětmi a jejich rodinami, které se ocitly v těžké životní situaci. Měla jsem možnost pracovat a inspirovat se rodinami z různých sociálních prostředí, z různých zemí, s různými problémy.

Poznala jsem, jak důležitou roli hrají zdroje v našem okolí a v nás samotných. Jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme…lidé, se kterými žijeme. Jak důležitá je pro každého rodina.

V současné době jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku Integrované rodinné terapie u Jitky Vodňanské a Zdeňka Macka – Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima o.s.). Zároveň budu nastupovat do výcviku se zaměřením na psychoterapii dětí, neustále se vzdělávám a pracuji pod odbornou supervizí.

Kvalifikace

 • vystudovala jsem Sociální práci a politiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • absolvovala jsem řadu krátkodobějších kurzů – Krizová intervence, Motivační rozhovory, Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce, úřednická zkouška Sociálně právní ochrana dětí, rodinná politika, Násilí jako příčina vzniku PTSP žen a dívek, Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování, výcvik v traumarespektujícím přístupu a řada dalších
Mgr. Pavel Heinzel
psycholog, psychoterapeut ve výcviku / Uherské Hradiště

„Humanistická psychoterapie je způsob, jak se potkat s člověkem a pomoci mu postupně se začít orientovat ve svém vlastním světě. Pracuje převážně s narativem klienta, je ze své podstaty nedirektivní, zaměřená spíše na hlubší pochopení a sebepřijetí než na rychlá řešení.“

Více informací

Věřím především v kompetence klientů a jejich schopnosti udávat vlastní směr svému životu. Jako terapeut se snažím klientům především pomoci toto směřování začít objevovat, podpořit a pomoci zvládnout překážky, jež se na této cestě objevují. Upřímný a otevřený dialog a vzájemný respekt jsou věci, které považuji za základní.

Psychologie a terapie je pro mne obrovská část mého života. Mým cílem je pomáhat klientům zlepšit svůj život především z pozice hlubšího náhledu a dlouhodobé práce na sobě. Již přes dva roky se věnuji práci s osobami se závislostí, ale dále se spojuji a propojuji s kolegy z oblasti zdravotnictví, školství a dalších. Je pro mne důležité zůstat v kontaktu s oborem, který se neustále rozvíjí. Věřím v kvalitní práci založenou na neustálém vzdělávání se a důvěrný terapeutický vztah založený na vzájemné spolupráci. Pracuji pod několika supervizory.

Reference našich klientů

Ceník

Naše služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Rodinná terapie – vedená terapeutickým párem (Tereza a David)

60 minut / 2400 Kč

Mentoring

50 minut / 1500 Kč

Individuální psychoterapie/ psychologické poradenství

50 minut / 1200 Kč80 minut / 1700 Kč

Párová psychoterapie

50 minut / 1500 Kč80 minut / 1 700 Kč

Individuální rozvodové poradenství / poradenství v konfliktu

50 minut / 1 200 Kč80 minut / 1 700 Kč

Párové rozvodové poradenství / poradenství v konfliktu

50 minut / 1 500 Kč80 minut / 1 700 Kč

Individuální supervize

50 minut / od 1200 Kčvždy na základě kontraktování

Skupinová / týmová supervize

od 2500 Kč / 60 minutvždy na základe kontraktování

Po vzájemné dohodě je možné poskytnout slevu.

  Napište nám, jsme tu pro vás.

  V jakém městě preferujete konzultace?

  Kurzy

  UZEMĚNÍ – Prožitkový víkend s tancem a artefi letikou 21/5—22/5/2022 Uherské Hradiště Jak vypadá prostor v nás a kolem nás? Jak vypadají naše vnitřní a vnější cesty? Čas načerpat energii, napojit se na své tělo a nitro, obnovit uzemění a své zdroje… Více informací
  SRŠENÍ – Vědomý pohyb a intuitivní tanec Proběhl 17. září 2020 v 20:00 až 21:30 Uherské Hradiště Věřím, že vnímat své tělo není luxus, ale základní zdroj pro kvalitní život a bytí. Intuitivní tanec vychází z přirozeného pohybu a z přirozených potřeb našeho těla. Během lekcí se budeme (učit) napojovat se na své tělo a na to co by zrovna chtělo. Více informací