Věříme, že každý člověk zná řešení svých obtíží, jen o tom možná občas neví. Naším úkolem je najít společně cestu k tomuto vnitřnímu vědění.

Kdo jsme

Naše služby

Psychoterapie je služba, která člověku pomáhá pečovat o svou duši, zdroje a vztahy. Nejde jen o léčebnou metodu, ale také o důležitý podpůrný prostředek osobnostního růstu. Psychoterapie je cesta za tím, abyste lépe porozuměli sobě samým a díky tomu byli ve svém životě svobodnější, šťastnější a spokojenější.


Co s našimi klienty nejčastěji řešíme?

 • porozumění vlastním pocitům a emocím a zacházení s nimi
 • stres a náročné životní situace
 • vztah k sobě samému
 • vztahy s rodinou a blízkými lidmi, partnerské vztahy
 • doprovázení rodičovstvím a mateřstvím
 • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie ad.)
 • nepříjemné pocity a nálady: opakovaný smutek, deprese, úzkosti
 • hledání a nalézání smyslu bytí
 • nespavost
 • sociální fóbie
 • potíže v dospívání

Jak terapie probíhá

 • Nejprve si ujasníme svá očekávání. Je to prostor pro vzájemné poznání a představení. Dozvíte se jak pracujeme, jaká jsou pravidla a východiska terapie.
 • Budeme se věnovat tomu, čím by vám měla být terapie přínosná a jak se to pozná.
 • Obvykle se domlouváme na třech sezeních. Ta nám poskytnou dostatek času, abychom zjistili, zda pro vás bude terapie užitečná.
 • Poté se domluvíme, zda budeme v terapii pokračovat, jak a v jaké frekvenci.

Jsme tady i pro ty, kteří chtějí využít jednorázovou psychologickou konzultaci. Ať už jste z Uherského Hradiště, Zlína či vzdálenějšího okolí. Stačí si domluvit schůzku s Mgr. Kateřinou Odstrčil Vlachynskou.

Při párové terapii nehledáme oběť a viníka. Pracujeme se vztahovým vzorcem, který vytváří oba partneři a snažíme se přijít na to, jak vzájemnou komunikaci společně zlepšit.


Párová psychoterapie je určena pro manžele a partnery, kteří mají vztahové potíže a cítí potřebu je řešit. Naším cílem během terapie bude naučit se o společných problémech komunikovat a lépe jim porozumět. Obzvlášť velkou pozornost věnujeme právě samotnému procesu komunikace.


S klienty se věnujeme např. těmto tématům

 • těžkosti v komunikaci (hádky, nedorozumění, období nepříjemného mlčení)
 • neshody v sexuálním životě
 • nejasné hranice ve vztazích s původní rodinou či přáteli
 • nevěra
 • neshody ohledně výchovy dětí
 • nejasné role ve vztahu a nejasná očekávání od druhého
 • přípravy na nové vztahové role (rodičovství)

Při párové terapii se s klienty obvykle potkáme 5krát. Základním předpokladem úspěšné spolupráce je motivace obou partnerů na vztahu pracovat. Pokud to tak není, lepším řešením pro vás bude individuální psychoterapie.

Pomůžeme vám překonat náročný proces rozvodu či rozchodu. Tak, aby toto období bylo pro vás, vaše děti i pro vaše blízké co nejméně bolestivé.


Děti rozcházejících se partnerů nechtějí ztratit ani jednoho z nich a za rozchod rodičů nenesou odpovědnost. Věříme, že v nejlepším zájmu rodiny je rozejít se tak, aby se dítě nestalo prostředkem boje znepřátelených stran. Při dlouhodobějším sporu jsme schopni rodičům zprostředkovat prožívání a pohled dítěte v konfliktu a nabídnout možné řešení této situace

Věříme, že se lze rozejít důstojně. Nehodnotíme, nevytváříme koalice a straníme pouze dítěti.

Jak probíhá první schůzka

 • odehrává se ideálně za přítomnosti obou rodičů,
 • probereme vzájemná očekávání, způsob spolupráce a pravidla setkávání, která zajistí nestranný a bezpečný prostor pro oba rodiče,
 • setkání se, pokud není domluveno jinak, neúčastní děti,
 • domluvíme se na čem a proč budeme společně pracovat a jak budou vypadat další schůzky.

Čemu se můžeme věnovat

 • Doprovázení při rozvodech a vytváření porozvodových dohod.
 • Co dítě rozvádějících se rodičů potřebuje, od koho a proč.
 • Rozdělení péče po rozvodu.
 • Nastavení a limity jednotlivých druhů péče.
 • Nastavení komunikačního minima – o čem a proč je nutné komunikovat (lékař, škola, atd).
 • Budování vzájemné důvěry v prostředí nedůvěry.
 • Dohoda na rozdělení prázdnin/ Vánoc atd.
 • Jak dítěti pomoci vyrovnat se s rozchodem a na co si dát pozor.
 • Porozumění chování dítěte v průběhu rozvodu.

Hodnoty naší práce jsou založeny na principech tzv. Cochemské praxe. Pracujeme na pomezí mediace, terapie zaměřené na řešení a poradenství. Můžeme pracovat na základě doporučení OSPOD a jiných služeb.

Pomáhá lépe vnímat a reflektovat práci a vztahy v týmu i organizaci. Nacházet nová řešení problematických situací. Čerpat uspokojení z vlastní práce a udržet či zvýšit její kvalitu. V neposlední řadě je supervize důležitou součástí prevence syndromu vyhoření.


Nabízíme individuální, skupinovou a manažerskou supervizi ve firmách, sociálních službách, neziskovém sektoru, školství i zdravotnictví.

Zaměření supervize

 • Supervize provázení přímé práce s klienty (prožívání)
 • Případová supervize/ kazuistická supervize
 • Supervize praxí studentů
 • Supervize dobrovolníků
 • Supervize týmová – vztahově komunikační
 • Supervize programu/projektu
 • Supervize manažerů organizací

Dbáme na kvalitní proces vyjednávání trojstranné supervizní dohody (kontraktu) mezi zadavatelem, supervizorem a supervidovanými. Proces kontraktování vnímáme jako zásadní předpoklad zdárné spolupráce a porozumění tomu co, jak, proč a k čemu budeme dělat.

Organizacím nabízíme nultou supervizi jako úvod do supervize. Jde o supervizní seminář věnující se např. historii, oblastem, formám, zaměření, cílům a technikám supervize. Můžete využít tři zkušební supervizní setkání k vyzkoušení.

Za supervizí můžeme dojíždět, nebo ji realizovat u nás.

S těmito organizacemi už jsme spolupracovali:

 • Jedličkův ústav a školy, týdenní stacionář
 • Naděje pobočka Zlín, domov pro seniory – skupinová supervize pečovatelek
 • EkoInkubátor, z. ú., projekt Symbios – týmová supervize
 • Základní škola Brno, Pavlovská 16, p.o. – supervize vedení
 • Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú. – individuální supervize
 • Dílna Gawain, z.s.
 • Krása pomoci – Nadace Taťány Kuchařové
 • Jedličkův ústav a školy. Tým speciálně pedagogického centra JÚŠ – školní část
 • Domov Sue Ryder, z. ú. – dobrovolnický program
 • LATA – programy pro mládež a rodinu, z. ú. – dobrovolnický program
 • Fakultní nemocnice v Motole – sociální oddělení
 • Centrum Anabell, z. ú. Praha  – koordinátor dobrovolníků a dobrovolníci
 • Domov Kolešovice (domov pro seniory)
 • Domov Zavidov  – vedení organizace
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií s.r.o. – supervize praxí studentů

Lidé v mezičase

Nechoďte na této cestě sami. Dovolte nám vás doprovodit.

Mgr. David Odstrčil Mgr. David Odstrčil
psychoterapeut, supervizor

„Mám smysl pro lidské příběhy a věřím, že náročné životní situace nás tvoří pevnějšími. Ve své praxi se opakovaně utvrzuji v tom, že naše trápení tvoří také klíče k dalším oblastem našeho bytí.“

Více informací

Při práci se mnou čerpáte z mé 20leté zkušenosti s prací s lidmi. Neposkytuji „instantní kuchařky“ dobrého života. Mohu však nabídnout citlivé a strukturované doprovázení při hledání vaší vlastní cesty. Věřím, že každý člověk v sobě nosí skryté sebe-uzdravující mechanismy, které se v bezpečí terapeutického vztahu mohou dostat na povrch a léčit.  

Jsem terapeutem, jehož práci tvoří integrativní rámec s důrazem na dynamiku procesu. Mám zkušenosti s psychoterapií osob s poruchami příjmu potravy, s rodinami v konfliktu a krizi či s mládeží. Pracuji s dospělými jedinci i s dětmi od 8 let.

Taktéž jsem akreditovaným supervizorem v sociálních službách – nabízím individuální, skupinovou a týmovou supervizi.

Neustále se vzdělávám. Pracuji pod odbornou supervizí.

Kvalifikace:

 • Vystudoval jsem Supervizi ve zdravotnických a sociálních organizacích na Karlově univerzitě v Praze a Sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
 • Absolvoval jsem hlubinně dynamický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii na PVŠPS, Systematický výcvik v artefiletice a arteterapii CULTIO a Výcvik v motivačních rozhovorech u Jana Soukupa.
 • Mezi další odborné kurzy patří také např. Specifika terapeutické práce s dospívajícími, Právní rámec při práci s rodinou, Práce s dětskou a adolescentní skupinou, Dítě a poruchy rodinného prostředí, práce s tělem v psychoterapii, psychiatrické minimum, atd.

Linkedin / Známý lékař

Mgr. Kateřina Odstrčil Vlachynská
psychoterapeutka, psycholožka, lektorka

Věřím v moudrost lidského těla. Věřím, že pokud pečujeme o svou duši, mnohem lépe pak lze zažívat pohodu, plně prožívat své emoce a žít tak, jak si přejeme a potřebujeme. Věřím, že žít šťastně je naší dostupnou možností.“

Více informací

Jsem psycholožkou a gestalt terapeutkou, opírající se o rámec integrativní psychoterapie. Svou terapeutickou práci stavím také na práci s tělem, neb se domnívám, že to často ví více, než jen slova.

Jsem lektorkou. V současné době školím převážně české a mezinárodní učitele, a to témata spojená s osobnostně-sociálním rozvojem, prevencí syndromu vyhoření a prací s emocemi. Svou lektorskou činnost stavím na principech zážitkové pedagogiky.

Jsem však také člověk, stejně jako vy, se svými obavami, úzkostmi a smutky.

Neustále se vzdělávám. Pracuji pod odbornou supervizí.

Kvalifikace:

 • Vystudovala jsem jednooborovou Psychologii na Karlově univerzitě v Praze. V rámci studia jsem jeden rok strávila na Middlesex univerzitě v Londýně, kde jsem se věnovala výzkumu emoční regulace.
 • Jsem frekventantkou integrativního psychoterapeutického výcviku INSTEP.
 • Jsem absolventkou výcviku v Labanově analýze pohybu (LMA Certification Programme, Edinburgh).
 • Mám za sebou řadu jiných, malých, odborných kurzů (Psycholog ve zdravotnictví, Trauma a traumatická krize, Základy neurověd, Authentic movement and therapeutic presence, Bodypsychoterapie, a další….)

Linkedin

Můžete si ode mne přečíst zde: Psychologie.cz

Reference našich klientů

Ceník

Naše služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Individuální psychoterapie/ psychologické poradenství

50 minut / 900 Kč80 minut / 1200 Kč

Párová psychoterapie

50 minut / 1200 Kč80 minut / 1 500 Kč

Individuální rozvodové poradenství / poradenství v konfliktu

50 minut / 900 Kč80 minut / 1200 Kč

Párové rozvodové poradenství / poradenství v konfliktu

50 minut / 1200 Kč80 minut / 1 500 Kč

Individuální supervize

50 minut / od 800 Kčvždy na základě kontraktování

Skupinová / týmová supervize

od 1 200 Kč / 60minutvždy na základe kontraktování

Po vzájemné dohodě je možné poskytnout slevu.

  Napište nám, jsme tu pro vás.

  V jakém městě preferujete konzultace?

  Kurzy

  SRŠENÍ – Vědomý pohyb a intuitivní tanec Proběhl 17. září 2020 v 20:00 až 21:30 Uherské Hradiště Věřím, že vnímat své tělo není luxus, ale základní zdroj pro kvalitní život a bytí. Intuitivní tanec vychází z přirozeného pohybu a z přirozených potřeb našeho těla. Během lekcí se budeme (učit) napojovat se na své tělo a na to co by zrovna chtělo. Více informací